KONTAKT

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Budynek nr. 135 (LIPSK)

E-mail: ochrona.ludnosci@wat.edu.pl
Telefon: 791 458 359

https://ochronaludnosci.wat.edu.pl/
https://zkolrat.wat.edu.pl/