III Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO

ZK-OL-RAT Warszawa’2024

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE

4-6 czerwca 2024 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Zapraszamy do obejrzenia spotu i uczestnictwa w konferencji!


INFORMACJA DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH!

Za udział w konferencji ratownikom medycznym przysługuje:

po 5 punktów edukacyjnych za udział bierny w każdym dniu konferencji (04.06.2024 r.
i 05.06.2024 r.);

po 6 punktów edukacyjnych za udział czynny (za każdy przygotowany i wygłoszony referat).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2023, poz. 1800).

W trakcie konferencji przewidziano warsztaty i ćwiczenia z zakresu organizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także zadań i kompetencji jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że artykuły zgłoszone do publikacji po konferencji
ZK-OL-RAT Bydgoszcz’2023

zostały opublikowane w „Rocznikach Nauk Społecznych”
Towarzystwa  Naukowego KUL

Tom 52 Nr 1 (2024)

OCHRONA LUDNOŚCI WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH
I ZAGROŻEŃ WOJENNYCH

Redakcja naukowa: Aleksandra Skrabacz

Autorom gratulujemy, a czytelników zapraszam do lektury kwartalnika:

https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/issue/view/76

Zobacz spis treści.