ZAKOŃCZENIE i ROZPOCZĘCIE
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH! 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 9 marca 2024 r. grupa 19 absolwentów studiów podyplomowych Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń odebrała z rąk Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, płk. prof. dr hab. inż. Szymona Mitkowa dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Równocześnie Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycja Bryczek-Wróbel wręczyła monografię Instytucjonalne i organizacyjne aspekty ochrony ludności (do pobrania w zakładce Seria: Ochrona ludności), będącą owocem rocznej pracy słuchaczy studiów podyplomowych. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Wraz z zakończenie I edycji studiów podyplomowych, odbyła się inauguracja II edycji. Słuchaczom dziękujemy za wybór tego kierunku studiów oraz naszego wydziału i uczelni, a także życzymy „studenckiego” powodzenia.

 

GALERIA

O KIERUNKU

Kierunek studiów podyplomowych Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń to odpowiedź na nowe wyzwania w zakresie ochrony ludności, które przyniosła pandemia COVID-19 oraz eskalacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Reorganizacja systemu ochrony ludności w Polsce pokazała wielkie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Celem studiów jest zatem przekazanie aktualnej wiedzy i zwiększenie kompetencji w zakresie ochrony ludności, nie tylko urzędników państwowych, ale także specjalistów  przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych oraz innych osób, realizujących zadania ochronne i obronne.

Program II edycji studiów podyplomowych został zweryfikowany i dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy na podstawie doświadczeń wcześniejszej edycji.

Semestr pierwszy, z przewagą zajęć teoretycznym ma wprowadzić słuchaczy w zagadnienia związane z podstawami prawnymi ochrony ludności i obrony cywilnej, organizacją na wszystkich szczeblach zarządzania państwem oraz zadaniami służb, inspekcji i straży w tym obszarze.

Semestr drugi jest nacechowany zajęciami o charakterze warsztatowym i studyjnym, wynikającymi z praktycznego charakteru przedmiotów takich jak: system powiadamiania ratunkowego, ratownictwo medyczne, ratownictwo lotnicze, czy system ratowniczo-gaśniczy. Stąd też zajęcia odbywają się w centrum powiadamiania ratunkowego, dyspozytorni medycznej, porcie lotniczym i jednostce ratowniczo-gaśniczej.

Dodatkowym atutem jest otrzymanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, licencji pilota drona (pozioma A1) oraz certyfikatu z eksploatacji budowli ochronnych. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się również zajęcia na strzelnicy multimedialnej.

ZAKRES STUDIÓW

🛡 ochrona ludności wobec zagrożeń militarnych i niemilitarnych,

🛡 ochrona ludności w prawie międzynarodowym i krajowym,

🛡 ochrona dóbr kultury,

🛡 działania planistyczno-organizacyjne,

🛡 komunikacja społeczna w sytuacji kryzysowej,

🛡 systemy ratownicze, w tym: PRM, SPR, ASAR, SAR,

🛡 cyberbezpieczeństwo ludności,

🛡 eksploatacja budowli ochronnych.

ADRESACI

 • pracownicy administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej, bezpośrednio wykonujący zadania związane z ochroną ludności,
 • żołnierze i funkcjonariusze grup dyspozycyjnych zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń,
 • specjaliści przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne,
 • kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne,
 • nauczyciele przedmiotów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa,
 • absolwenci uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

ZALETY KIERUNKU

 • ścieżka kształcenia pozwalająca zdobyć kompetencje do pracy w instytucjach sektora publicznego, komercyjnego i prywatnego,
 • zajęcia nie tylko na salach wykładowych, ale także w centrum powiadamiania ratunkowego, jednostce ratowniczo-gaśniczej i dyspozytorni medycznej,
 • certyfikaty z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia wystawiony przez specjalistyczny podmiot ratowniczy,
 • licencja pilota drona, przydatna szczególnie dla służb ratowniczych,
 • certyfikat z eksploatacji budowli ochronnych wraz z wiedzą praktyczną dotyczącą wymogów technicznych,
 • tryb weekendowy, ze sztywno ustalonymi terminami zjazdów, ułatwiający pogodzenie zajęć z pracą i prywatnymi obowiązkami,
 • wykładowcy posiadający wiedzę praktyczną, pracujący w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności,
 • całkowity koszt studiów to jedynie 3400 złotych za dwa semestry, a czesne, na życzenie słuchacza, może zostać rozłożone na raty.

Termin rekrutacji – od 1.11.2023 do 29.02.2024 r.

Przejdź do strony rejestracji