Zajęcia z Prezesem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
dr. Krzysztofem SAŁACIŃSKIM, Radcą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony dóbr kultury, zajęcia przeprowadził dr Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca MKiDN.

Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny, w ramach których słuchacze zapoznali się ze współczesnymi wyzwaniami w zakresie ochrony dóbr kultury, zwłaszcza w kontekście działań ochronnych prowadzonych w sytuacji zagrożenia wojennego oraz rozwiązywali problemy praktyczne, z uwzględnieniem narodowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych.


Zajęcia na strzelnicy multimedialnej dla słuchaczy studiów podyplomowych Ochrona ludności!

Słuchacze studiów podyplomowych pod opieką kierownika Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła mgr Małgorzaty Dąbrowskiej-Świder brali udział w zajęciach praktycznych na strzelnicy multimedialnej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a słuchacze wykazali się ponad przeciętnymi umiejętnościami strzeleckimi.


STUDIA PODYPLOMOWE
OCHRONA I OBRONA LUDNOŚCI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ
ROZPOCZĘTE!

4 marca 2023 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT 27 słuchaczy rozpoczęło naukę na podyplomowych studiach Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń.

Uroczystego otwarcia studiów dokonał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, w obecności Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr Wiesławy Załogi, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycji Bryczek-Wróbel,  st. ref. ds. administracyjnych mgr inż. Moniki Kijas oraz mgr Małgorzaty Zakrzewskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT.

Wykład inauguracyjny na temat: Misji ochrony i obrony ludności w demokratycznym państwie wygłosiła dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT, będąca kierownikiem ww. studiów podyplomowych.

Słuchaczom życzymy sukcesów na niwie nauki oraz zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń podczas studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej.

O KIERUNKU

Kierunek studiów podyplomowych Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń to odpowiedź na nowe wyzwania w zakresie ochrony ludności, które przyniosła pandemia COVID-19 oraz eskalacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Celem studiów jest przekazać najbardziej aktualną wiedzę i powiększyć kompetencje w zakresie ochrony ludności, nie tylko urzędników państwowych, ale także kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne.

ZAKRES STUDIÓW

🛡 ochrona ludności wobec zagrożeń militarnych i niemilitarnych,

🛡 ochrona ludności w prawie międzynarodowym i krajowym,

🛡 ochrona dóbr kultury,

🛡 działania planistyczno-organizacyjne w zakresie tworzenia zasobów ochrony ludności,

🛡 komunikacja społeczna w sytuacji kryzysowej,

🛡 systemy ratownicze, w tym: PRM, SPR, ASAR, SAR, KSWSiA,

🛡 cyberbezpieczeństwo ludności,

🛡 ewakuacja ludności,

🛡 budowle ochronne.

ADRESACI

 • pracownicy administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej, bezpośrednio wykonujący zadania związane z ochroną ludności,
 • żołnierze pragnący podnieść swoje kompetencje zawodowe,
 • funkcjonariusze grup dyspozycyjnych, zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń,
 • kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne,
 • nauczyciele przedmiotów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa,
 • absolwenci uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

ZALETY KIERUNKU

 • ścieżka kształcenia pozwalająca zdobyć kompetencje do pracy w instytucjach sektora publicznego, komercyjnego i prywatnego,
 • zajęcia nie tylko w salach wykładowych, ale także w centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozytorni medycznej,
 • słuchacze uzyskują certyfikat z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawiony przez specjalistyczny podmiot ratowniczy,
 • tryb weekendowy i z góry ustalone terminy zjazdów – ułatwiające pogodzenie zajęć z pracą i prywatnymi obowiązkami – sprawdź Twój plan
 • wykładowcy praktycy, pracujący w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności,
 • całkowity koszt studiów to jedynie 3400 złotych za dwa semestry, a czesne, na życzenie słuchacza, może zostać rozłożone na raty.