OPŁATY:

Cena za studia wynosi 3.400 PLN (na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty).

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem OL-2022, subkonto 700-1500-40-014 - opłata czesnego


TERMINY ZJAZDÓW:
Semestr Letni Semestr Zimowy
09.03.2024 - 10.03.2024 12.10.2024 - 13.10.2024
23.03.2024 - 24.03.2024 26.10.2024 - 27.10.2024
20.04.2024 - 21.04.2024 23.10.2024 - 24.10.2024
11.05.2024 - 12.05.2024 23.11.2024 - 24.11.2024
25.05.2024 - 26.05.2024 07.12.2024 - 08.12.2024
08.06.2024 - 09.06.2024 11.01.2025 - 12.01.2025
25.01.2025 - 26.01.2025